Klart Kropssprog

 
Vil du opdatere dit kropssprog så det er klartKlart kropssprog
og tydeligt, understøtter dit verbale udtryk og er i overensstemmelse med dit autentiske jeg?
 
At skulle kommunikere med en hest sætter menneskets kropsbevidsthed på en prøve, da hesten intuitivt reagerer på alle vores kropssignaler, på vores udstråling og energi. Hesten er en genial kropssprogs-læser, da den overvejende kommunikerer gennem brug af nonverbalt sprog, og er vant til at opfange de mindste signaler. Som et spejlbillede sender hesten de signaler, du sender den via
dit kropssprog, Klart kropssprogtilbage til dig selv.
Kommunikation med heste er derfor en formidabel vej til et klart og tydeligt kropssprog og dermed til forbedring af verbal forståelighed, tydelighed og gennemslagskraft.
 
 

Ryttergaardens HorseManShipCenter

Holistisk HesteKundSkab og Personlig Udvikling

 
Ryttergaardens HorseManShipCenter v/ Susanne Berg | Sletterhøjvej 9 Nakke, 4500 Nykøbing Sj.  | Tlf.: 30 25 96 01